ඉදිරි පැය 24ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකි.....
ඉදිරි පැය 24ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2020 මැයි මස 20 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

"අම්ෆන්"සුළි කුණාටුව, අද (20) දින පෙ.ව. 08.30 වන විට ත්‍රිකුණාමලය සිට කි.මී 1420 පමණ ඊසාන දෙසින් උතුරු අක්ෂාංශ 19.8 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 87.7 ත් ආසන්නව වයඹ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ස්ථානගතව පැවතුනි. මෙම පද්ධතිය තවදුරටත් උතුරට බරව ඊසාන දෙසට දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරන අතර අද(20) දින අපරභාගය වන විට බංගලාදේශ වෙරළ තීරය හරහා ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවේ.

වැසි තත්ත්වය:

පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල  හරහා හම්බන්තොට දක්වාවනමුහුදුප්‍රදේශවලතැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම්සහිතවැසි ඇති වේ.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිතදෙසින් හමයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (40-50)පමණ වේ.ඇතැම් මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී.60දක්වා වැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශතරමක් රළුවියහැකි අතර පුත්තලම සිට කන්කසන්තුරේ හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විටරළුවිය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශවල (පැ.කි.මී. 70-80 දක්වා) තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාව මේ පිලිබදව අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.


0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017