ඉටුකම COVID - 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1250 දක්වා ඉහළට.....


හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග හා සෘජු තැන්පතු සමග ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1250 ඉක්මවා තිබේ.

“Drive in Concerst” ප්‍රසංගයේ ප්‍රවේශපත් අලෙවියෙන් ලද මුදල් එකතුව භාතිය සංතුෂ් මහත්වරුන් ප්‍රමුඛ සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් අද (08) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිතුමා වෙත භාර දෙනු ලැබිණ. නීතීඥ ධනංජය අබේවර්ධන මහතා රුපියල් 100,000ක්, සබරගමුව මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහනය අධිකාරිය රුපියල් 226,919.67ක්, බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය රුපියල් 1,450,484ක්, උතුරු මැද පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහනය අධිකාරිය රුපියල් 158,746.53ක් අරමුදලට පිරිනමා තිබෙන අතර අදාළ චෙක්පත් ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීය. උතුරු මධ්‍යම දිසාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝ නායක සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී පූජ්‍ය මාවතවැව ගුණානන්ද නාහිමි රුපියල් 100,000ක්, SJ Motors ආයතනය රුපියල් 30,000ක්, Isuru Traders (Pvt) Ltd ආයතනය රුපියල් 200,000ක්, The Colombo Plan ආයතනය රුපියල් 1,832,500ක් සහ රොහන්සා හෙට්ටියආරච්චි දියණිය රුපියල් 7,500ක් අරමුදලට පිරිනමා තිබේ. දැන් ඉටුකම COVID - 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් 1,250,306,569.16 කි. දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශීලීහූ ගිණුමට දායක වී සිටිති. චෙක් පත් හෝ ටෙලි ග්‍රාෆ් සම්ප්‍රේෂණ මගින් මෙන්ම www. itukama.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ හෝ #207# අමතා අරමුදලට දායකවිය හැකිය. දුරකථන අංක 0760700700/ 0112320880/ 011,2354340/ 0112424012 ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර දැනගැනීමට පිළිවන.

7 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017