ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් තම ගම්බිම් වෙත යාමට නොහැකිව බස්නාහිර පළාත තුළ සිටින පිරිස් සිය නිවෙස් වෙත.
ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් තම ගම්බිම් වෙත යාමට නොහැකිව බස්නාහිර පළාත තුළ සිටින පිරිස් සිය නිවෙස් වෙත පිටත් කර යැවීමේ මිරිහාන පොලිස් කොට්ඨාසයේ දෙවන අදියරේ වැඩසටහන අද(07) මිරිහාන පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී සිදුකෙරුණි.

ඒ අනුව මිරිහාන පොලිස් කොට්ඨාශයට අයත් පොලිස් වසම් 15ක සිටි 1200 කට ආසන්න පිරිසක් ඔවුන්ගේ ගම් කරා පිටත් කිරීම සිදුකෙරුණේ ඔවුන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වයන් පරික්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ඇඳිරි නීතිය පැනවූ ඉකුත් මාර්තු 20 වැනිදා සිට මේ දක්වා ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වූ සමස්ත පුද්ගලයින් ගණන 47,866ක් වන අතර පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති සමස්ත වාහන ගණන 12,448ක්.

2 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017