‘අධිෂ්ඨාන පහන්’ තේමාව යටතේ පහනක් දැල්වීම,කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වූ ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් හට ආශිර්වාද පතා වෙසක් පුන් පොහෝ දින දිවයිනේ සෑම නිවසකම ‘අධිෂ්ඨාන පහන්’ තේමාව යටතේ පහනක් දැල්වීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ‘සෙනෙහස’ කේන්ද්‍රය විසින් සැලසුම් කර ඇත .

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රණවිරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සෙත් පතමින් සහ ඉක්මනින් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින්වෙසක් පොහෝ දින සවස 6.15 ට තම නිවෙස්වල ‘අධිෂ්ඨාන පහන්’ දල්වන ලෙස සංවිධායකයින් සියලු දේශප්‍රේමී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

2 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017