අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරූ පුද්ගලයින් 7387 දෙනෙකුට දඬුවම් නියම කර තිබේ.
ඇඳිරි නීතිය කඩකරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනිම සඳහා දිවයින පුරා සිදු කළ වැටලීම්වල දී අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරූ පුද්ගලයින් 7387 දෙනෙකුට දඬුවම් නියම කර තිබේ.

මේ වන විට ඇඳිරි නීතිය කඩකල පුද්ගලයින් 18,992 දෙනෙකුට නඩු පැවරා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කළේය.

අද උදෑසන 06.00න් අවසන් වූ ගත වු පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයින් 541 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර එම කාලය තුළ රථ වාහන 138ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ පසුගිය මාර්තු මස 20 වනදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ  ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරිම් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 62,162 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය පැවසුවේය.

එම කාලය තුළ රථවාහන 17,460ක් සිය භාරයට ගෙන ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කළේය.

5 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017